12. novembra 2018

PONUKA

30. apríla 2020

Brigáda na strelnici v Šulerlochu (sobota 6.6.2020)

V sobotu 6.6.2020 od 09:00 budeme na strelnici pripravovať základ pod garáž, čistiť streliská, parkovisko i prístupovú cestu. Príďte pomôcť, ak máte chvíľku čas a chuť. Roboty a pracovného náradia máme dosť. V prípade že sa rozhodnete prísť, prineste si všetko vlastné (kôli opatreniam KORONA). J.Borz

25. marca 2020

Dočasné zásady používania strelnice

Zásady_corona Stanovisko prevádzkovateľa strelnice MAS v Šulerlochu: Vychádzajúc zo všeobecných opatrení k zamedzeniu šírenia Coronavírusu, zavádzame na otvorenej strelnici v Šulerlochu tieto Zásady:   1/ Zakazuje sa skupinový pobyt v priestoroch strelnice (streliská, prístrešky a skladovacie priestory) ! 2/ Zrušené sú všetky plánované športové a spoločenské akcie ! 3/ Obmedzuje sa pobyt na streliskách a v ostatných priestoroch MAS na čo najkratšiu dobu ! Prítomný správca zvýši svoju pozornosť vo vzťahu k nadmernému pohybu občanov na vychádzkach! 4/ Individuálna streľba je povolená  najviac za účasti dvoch strelcov + správca strelnice! 5/ Strieľať je povolené len v streliskách (valoch), výnimočne na vzdialenosť...

9. februára 2020

Prezentácia MA Schulerloch

Prezentácia MA Schulerloch

30. decembra 2018

Silvester 2019 od 09:00 hod. „Diviak v prieseku“ – výsledky

Výsledková BT 31.12.2019                

13. novembra 2018

Nový kabát stránky

Dnešným dňom dostala stánka nový vzhľad. MAS

MAS Facebook

Facebook Pagelike Widget

Info

„Multifunkčný areál Schulerloch” od 25. februára 2017 začal prevádzkovať strelnicu pre krátke a dlhé zbrane na vzdialenosti do 50 metrov. Podmienky prevádzky, plánovací kalendár i zoznam správcov nájdete na tejto stránke. Takmer po štyridsaťročnej prestávke má Spišská Nová Ves opäť vlastnú športovú strelnicu. Predchádzajúca bola zrušená, keď sa začalo stavať sídlisko Tarča. Novej športovej strelnici v Spišskej Novej Vsi prajeme dlhú a prospešnú činnosť!

Počasie