13. novembra 2018

Nový kabát stránky

Dnešným dňom dostala stánka nový vzhľad. MAS

17. januára 2017

Začiatok prevádzky strelnice

„Multifunkčný areál Schulerloch”  začal prevádzkovať  strelnicu pre krátke a dlhé zbrane, vzdialenosti  do 50 metrov. Súčasný stav je taký, že strelnica je plne funkčná, ak sa dodrží Prevádzkový poriadok!  Prebiehajú technické úpravy a príprava správcov. V prípade záujmu  treba zatiaľ kontaktovať priamo prevádzkovateľa ZZ PO MAS č. t. 0905 954431

MAS Facebook

Facebook Pagelike Widget

Info

„Multifunkčný areál Schulerloch” od 25. februára 2017 začal prevádzkovať strelnicu pre krátke a dlhé zbrane na vzdialenosti do 50 metrov. Podmienky prevádzky, plánovací kalendár i zoznam správcov nájdete na tejto stránke. Takmer po štyridsaťročnej prestávke má Spišská Nová Ves opäť vlastnú športovú strelnicu. Predchádzajúca bola zrušená, keď sa začalo stavať sídlisko Tarča. Novej športovej strelnici v Spišskej Novej Vsi prajeme dlhú a prospešnú činnosť!

Počasie