2% zo svojej dane môžete pomôcť pri financovaní bežeckých stôp  v Šulerlochu

2% zo svojej dane môžete pomôcť pri financovaní bežeckých stôp v Šulerlochu

25. februára 2024
  • So psom na voľno sa majiteľ dopúšťa priestupku na úseku verejného poriadku a môže byť postihnutý, nehovoriac o tom, že môže ohroziť ostatných
  • Bežecké trate pre vás zhotovil a udržiava ŠK Šulerloch s MAS  v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves.