Príspevok na cestu

Príspevok na cestu

7. januára 2019

Spolufinancovaním sa nám podarilo výrazne vylepšiť povrch prístupovej cesty na strelnicu v Šulerlochu. Priviezlo sa 400 ton recyklovaného materiálu, finišérom bol „natiahnutý“ a uvalcovaný vybračným válcom. Polovicu nákladov ( 2250,-EUR) zaplatila strelnica.

Ak sa vám dielo páči, podporte nás finančným darom v akejkoľvek výške, aby sme splatili dlh.

Číslo účtu vo Fio banke:    SK1683300000002200997705

              v poznámke  odporúčam uviesť: „meno, dar na cestu“

Ďakujeme

Predseda správnej rady ZZ PO MAS

Ing. Jozef Borz