Strelnica ZATVORENÁ !!                  K 2% z dane vám radi vypíšeme Vyhlásenie…

Strelnica ZATVORENÁ !! K 2% z dane vám radi vypíšeme Vyhlásenie…

7. januára 2019

Do odvolania n e s m i e m e  „prevádzkovať“ strelnicu v Šulerlochu.   Vyplýva to z platných nariadení a najmä Vyhlášky  č. 132/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.  Predpokladám, že obmedzenia uvolnia po Veľkej noci, teda 6.4.2021.  J.Borz, predseda ZZ PO MAS