Ďakujeme všetkým, ktorí darovali 2% zo svojich daní pre MA Schulerloch. Veľmi si to ceníme.

Ďakujeme všetkým, ktorí darovali 2% zo svojich daní pre MA Schulerloch. Veľmi si to ceníme.

4. mája 2024
  • So psom na voľno sa majiteľ dopúšťa priestupku na úseku verejného poriadku a môže byť postihnutý, nehovoriac o tom, že môže ohroziť ostatných
  • Bežecké trate pre vás zhotovil a udržiava ŠK Šulerloch s MAS  v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves.