Kontakt

Záujmové združenie právnických osôb

Multifunkčný areál Schulerloch

J. Fabiniho 11, 052 01 Spišská nová Ves

IČO : 50197673    /    účet Fio banka: IBAN  SK1683300000002200997705

tel.: 0905 954431

e-mail: mas@snv.sk

GPS: 48.92896, 20.57057  a v cieli treba pokračovať po spevnenej poľnej ceste podľa mapy