Brigády

Plánovane práce:

Tu pripravujeme prehľad plánovaných aktivít.  Zamerané budu na kolektívne alebo individuálne práce…

E-mailom môžete dávať aj vlastné podnety.

Riešiť oporný múr k valom na 25 m
Opraviť lavičky – sú rozobraté, no treba vybrúsiť, zmontovať a natrieť
Drevo pripraviť
Upraviť násyp terčovej 25 m  čiary vysypaním štrku
Pripraviť bežecké trasy – kosiť a vyrovnať, chodník nad studničkou upraviť,
Kosiť lúku na 100 metrov
Pripraviť  terén a odvodnenie na piaty val

J.Borz