Brigády

Plánovane práce:

Tu pripravujeme prehľad plánovaných aktivít.  Zamerané budu na kolektívne alebo individuálne práce…

E-mailom môžete dávať aj vlastné podnety.