Začiatok prevádzky strelnice

17. januára 2017

„Multifunkčný areál Schulerloch”  začal prevádzkovať  strelnicu pre krátke a dlhé zbrane, vzdialenosti  do 50 metrov. Súčasný stav je taký, že strelnica je plne funkčná, ak sa dodrží Prevádzkový poriadok!  Prebiehajú technické úpravy a príprava správcov. V prípade záujmu  treba zatiaľ kontaktovať priamo prevádzkovateľa ZZ PO MAS č. t. 0905 954431